DKT
D u b ň a n s k á   k a b e l o v á   t e l e v i z e
základní informace o DKT
základní informace DKT
Právě jste přišli na webové stránky městské kabelové televize města Dubňany.
Najdete zde jak přímé internetové vysílaní
tak i archív videonovin.


vysílací časy

Dubňanské videonoviny
Premiéra
Pátek 18:00 - 23:00
Reprízy
Sobota, Neděle 9:00 - 13:00, 18:00 - 23:00


magazín SLOVÁCKO
Pondělí 9:00 - 13:00, 18:00 - 23:00Provozovatelem vysílání Infokanálu je společnost NOEL, s.r.o Hodonín,
Na Pískách 3, Hodonín, tel. +420 518 359 635
IČ: 48908991

Orgánem na dohledu nad poskytováním audioviuálních mediálních
služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.