DKT
D u b ň a n s k á   k a b e l o v á   t e l e v i z e
základní informace o DKT
základní informace DKT
Právě jste přišli na webové stránky městské kabelové televize města Dubňany.
Najdete zde jak přímé internetové vysílaní, tak i archív videonovin.

Nově lze aktuální videonoviny běžící v živém vysílání najít i v archivu.

Vysílací časy:

Obrazové vysílání bude uváděno jedenkrát každou sudou hodinu
v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin včetně.

1. - 15. den v měsíci aktuality z Dubňan
16. - 22. den v měsíci aktuality z regionu (TVS)
23. až poslední den v měsíci - dubňanský archiv KT

Provozovatelem vysílání Infokanálu je společnost NOEL, s.r.o Hodonín,
Na Pískách 3, Hodonín, tel. +420 518 359 635
IČ: 48908991

Orgánem na dohledu nad poskytováním audioviuálních mediálních
služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.