DKT
D u b ň a n s k á   k a b e l o v á   t e l e v i z e
základní informace o DKT


Městská kabelová televize Dubňany
Nám. 15. dubna
Dubňany
696 03

Vkládání inzerce email: infostudio@dubnany.eu
Tvorba videonovin email: libor.zazo@dubnany.eu
'